WebSocket.pl

Opis protokołu WEBSOCKET

Handshake

Aby prawidłowo zainicjalizować połączenie websocketowe, klient wysyła do serwera zapytanie o handskahe. Najważniejszym składnikiem tego zapytania jest wartość Sec-WebSocket-Key (zakodowana base64), która to zostaje po stronie serwera przetworzona do nieodkodowanego ciągu dopisywany jest znany wszędzie ciąg 258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11, po czym suma kontrolna SHA1 tego ciągu znaków zostaje zakodowana ponownie base64 i zwrócona klientowi jako Sec-WebSocket-Accept.

Typy wiadomości

Websocket wspiera w standardzie dwa typy wiadomości jakie mogą ze sobą wymieniać serwer i klient. Wiadomości tekstowe i binarne. Oba kanały są zoptymalizowane pod kątem przesyłanych danych. Teoretycznie można przesyłać dane binarne w kanale tekstowym i odwrotnie, ale czy ma to sens? Najczęściej oba kanały mają oddzielne handlery na otrzymane wiadomości i oddzielne metody wysyłania danego typu wiadomości.

Secure websocket

specyfikacja Websocket uwzględnia możliwość komunikacji szyfrowanej. Jest z resztą ona dość często użytkowana. Dla tych połączeń określony został nowy URI - wss://. Znakomita większość użytkuje ten typ połączeń.

MENU

  • Start
  • Opis protokołu
  • Biblioteki
  • Zalety protokołu  • Fazy księżyca uprawnienia budowlane testy